Urząd Pracy m. st. Warszawy 


Od dnia 26 sierpnia 2015 roku Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl

Szczegółowa instrukcja

Za chwilę nastąpi przekierowanie do formularza https://www.praca.gov.pl.